Waddenfonds subsidieert vernieuwend lokaal initiatief

Nieuw Bouwlust, een erf met perspectief, biedt een voor het Waddenfonds unieke combinatie/innovatie van driecentrale  thema’s: het nieuwe wonen op oude erven, het nieuwe ( duurzame ) bouwen en het nieuwe ouder worden ( zorgen voor,door en met elkaar ) . Het initiëren van kleinschalige innovaties binnen de waddengemeenten is een van de peilers van het subsidiebeleid.

Met de toegekende subsidie van het Waddenfonds wordt het mogelijk om het beoogde ambitieniveau duurzaam en gezond bouwen te halen.

Bij de bouw zal veel nadruk komen te liggen op Co2 reductie ( klimaatverandering ),  een hoogwaardige damopen schil( gevels en daken ) en eigen energieproductie. Naast een zeer laag energieverbruik wordt een hiermee een optimaal gezond binnenklimaat gerealiseerd.  Als gevolg van het op grote schaal gebruiken van dampdichte isolatiematerialen zijn er in het binnenklimaat van woningen veel problemen ontstaan, zoals giftige gassen die vrijkomen bij het aanbrengen van pur isolatie. Het kankerverwekkend radongas dat vrijkomt uit allerlei bouwmaterialen blijft in de zwaar geïsoleerde woningen, vaak met onvoldoende ventilatie, hangen. De ventilatie  zal in dit project op een sterk natuurlijke wijze gerealiseerd worden. Het damopen , met natuurlijke en ademende materialen, bouwen voorkomt tevens opslag van overbodig vocht, schimmel en rot in de wanden.  In de bouw wordt men zich zo langzamerhand bewust van deze problemen, die als gevolg van het ondoordacht isoleren zijn ontstaan. Met de speciaal voor dit project te ontwikkelen damopen buitenschil wordt een voorbeeld gesteld .

Het project wordt zowel voor aannemers en installateurs als particulieren een demonstratie en leerproject om te laten zien hoe het anders kan. Met het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland is een samenwerking aangegaan om kennis- en ervaring over te dragen aan aannemers,  installateurs en bouwvakkers ( zie www.innovatiesnelweg.nl )

Door te demonstreren te demonstreren dat het mogelijk is om de energieprestatie van stolboerderijen te verbeteren, wordt bewoning van deze cultuurhistorische parels rendabeler en  zal men minder geneigd zijn tot sloop over te gaan..