Piza-oven

Nu in gebruik op het erf een leem-oven van Christo Markham. Heerlijke piza’s en brood

voor meer info: https://www.buildingtraditions.eu/nl/wie-ben-ik