Nieuwe Wonen op Oude Erven Open dag 22 September 2012

Nieuwe Wonen op Oude Erven

Zaterdag 22 september 2012  –   Bouwlust Kleiweg 3, 1761LA Anna Paulowna

Open dag met programma van 11.00 tot 15.30 uur 

Uitnodiging

Ineke de Morée en Peter van Zutphen, bewoners van erf Bouwlust, werken aan de realisatie van het woonproject “Van Bouwlust naar Nieuw Bouwlust “. De kans dat het project binnenkort van de grond komt ziet er goed uit. Er zijn serieuze kandidaten en de gemeente werkt mee om de laatste hobbels te nemen. Naar verwachting kan volgend jaar de bouw beginnen. Zaterdag 22 september presenteren we het project. Het programma is breed van opzet en is zowel concreet gericht op het project als op behoud en ontwikkeling van oude erven; het wonen, leven en zorgen. Zij, die zich willen oriënteren en inspiratie willen opdoen zijn van harte uitgenodigd. 

Nieuw wonen op oude erven

Steeds vaker komen (cultuurhistorisch interessante) boerderijen vrij met landschappelijk interessante erven . Vooral interessant omdat zowel de cultuurhistorische-  als landschappelijke aspecten een sterke basis geven aan verdere ontwikkeling.

Het zoeken naar perspectief in de vorm van het ontwikkelen van nieuwe functies is zowel voor de agrariër die het erf verlaat als voor de nieuwe bewoners, meestal burgers, een grote uitdaging. Nieuwe functies als wonen, werken, leven, zorgen, recreëren zijn opties om het geheel nieuw leven in te blazen. Door met kwaliteit te werken aan de toekomst van oude erven kan maatschappelijke meerwaarde gecreëerd worden. Nieuw Bouwlust is een dergelijk project in ontwikkeling en combineert wonen, werken,vitaal leven en zorgen.

 “Van Bouwlust naar Nieuw Bouwlust;  wonen, leven en zorgen op erf Bouwlust

We denken voor het project aan totaal 7 tot 9 bewoners

Vier bewoners kunnen na een kleine verbouwing goed gehuisvest worden in de huidige bebouwing: stolpboerderij + achterhuis ( de in 1993  herbouwde arbeiderswoning;  ±110 m2gebruiksoppervlakte). Deze woning is zowel geschikt voor een stel al een single.

De bouw van een extra appartement in de stolpboerderij kan afhankelijk van de belangstelling voor het project overwogen worden. De huidige bewoners van de stolp willen daar blijven wonen.

Op de plaats van de huidige kapschuur worden twee ruime nieuwe woningen op een duurzame en levensloopbestendige wijze onder architectuur in een landschappelijke aangepaste stijl gebouwd, perceel grootte ±2000 m2, met een eigentijdse uitstraling,  mooi gelegen en met mooie uitzichten over de polder. Als onderdeel van het geheel is nog een royale werkruimte, geschikt voor velerlei doelen, beschikbaar.

De verschillende ruimtes en plekken op het erf bieden tal van mogelijkheden voor mooie initiatieven. Schilderen, beeldhouwen, tuinieren, dieren, je eigen groente kweken, bewegen, tentoonstellingen, theater en feesten. Ook is er een ruime werkplaats beschikbaar. Het op bescheiden schaal organiseren van activiteiten hoort tot de mogelijkheden en past bij de traditie van het erf.

 Over het met elkaar leven op het erf hebben we een aantal uitgangspunten. Het op een relaxte manier zelfstandig wonen is een belangrijke pijler onder het geheel. Ons doel is om de leefwereld op het erf met elkaar vitaal te houden.

Nieuw Bouwlust gaat uit van onderling betrokken buren, die een prettig woon- en leefklimaat stimuleren en ook verantwoordelijkheid nemen bij het bieden  en organiseren van zorg en ondersteuning. Het “zorgen voor , door en met elkaar“ metmeerdere generaties zien we als een van de uitdagingen.

Programma

Dag van het “Nieuwe Wonen op Oude Erven”  22 september 2012

Het programma biedt u de mogelijkheid om vanuit verschillende invalshoeken  kennis te maken en inspiratie op te doen met  het thema “Nieuw wonen op oude erven “ en met het woon project Nieuw Bouwlust.

11.00 – 11.10

 

11.15 – 12.00

Welkom door Ineke de Morée

Toelichting programmaPeter van Zutphen

Presentatie:   “Erftransformatie als uitdaging “ Nieuwe woon- en werkvormen op oude erven; landelijke ontwikkelingen met

Knooperven door  Peter Laan, consultant Faro advies

 

manege
12.10 – 12.30 Anne van Delft verhaalt op en over  erf en bewoners manege
 

12.30 – 13.30

 

Lunch

Fruitgilde: appeltaarten en appelmoes

 
   

Tijdens gehele middagprogram  permanente presentatie project Van Bouwlust naar Nieuw Bouwlust door Ineke de Morée en/of Peter van Zutphen  

 

 

Koestal/tuinkamer

13.30 – 14.15 Het plan Nieuw Bouwlust, architectuur ontwerp en beeldkwaliteit doorJan Pieter de Graaf, architect , kunstenaar.  
 

14.30 – 14.45

 

 Perspectief voor De Stolp; Vierkantdelen DoorWillem     Messchaert, bestuurslid Vrienden van de Stolp

 

 

 

Voorkamer stolp

 

15.00 – 15.30 1. Duurzaam bouwen als uitdaging voor het project doorPeter van Zutphen;  project Innovatiesnelweg Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland

2. Anne van Delft verhaalt op en over  erf en bewoners

Koestal/tuinkamer

 

 

Manege

 

16.00 Afsluiting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgeven; In verband met organisatie verzoeken we u per email inekedemoree@planet.nl aan te melden. Eén of meerdere onderdelen afzonderlijk volgen is mogelijk. Graag ter plaatse een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee en lunch.

www.nieuwbouwlust.nl

telefonisch contact: Ineke de Morée 0223 531997 / 06 46158595