Nieuw Bouwlust genomineerd

duursaam-prijs-nieuwbouwlust-2016-03Nieuw Bouwlust genomineerd voor Duurzame Monumenten Award Provincie Noord- Holland .

“De nominatie heeft mij positief verrast ; een erkenning voor het veelzijdige project dat we hebben gerealiseerd en het maatschappelijk belang van dergelijke initiatieven” aldus mede  initiatiefnemer van het project Peter van Zutphen. “ De combinatie van herbestemmen van een traditioneel boerenerf , het nieuwe wonen en het nieuwe ( duurzame ) bouwen vormden  met elkaar de pijlers. Met name ook een waardering voor alle 5500 stolpbewoners, die met elkaar dit unieke en kostbare erfgoed, als particulieren in stand houden;  meestal zonder overheidsinvestering.”

Een nominatie als een van de elf,  te midden van  unieke iconen van ons Nationale Erfgoed Naast Amsterdamse nominaties als Hermitage, De Hortus, De Hallen, Het Schip, Westergasfabriek, de Doopsgezinde Kerk en het Seinwezen te Haarlem ook drie plattelandsvoorbeelden als Molen van de Zuidpolder en twee stolpboerderijen.

Tijdens het afsluitend debat van het symposium, gehouden bij de award winnaar in huis, De Hermitage, uitte van Zutphen  enige kritiek. “ Overheden zijn teveel met zichzelf bezig en focussen teveel op hun eigen positie en hebben te weinig aandacht voor de positie van de particuliere eigenaren van erfgoed, die zich als  hoeders met ziel en zaligheid inzetten voor behoud en verduurzaming en daarmee de hoofdrol spelen.

” Van Zutphen onderstreepte nog eens dat er reeds vele informele netwerken zijn, die kennis delen en daarmee elkaar ondersteunen om het verduurzamen van erfgoed mogelijk te maken. Een actieve rol van de overheden om kennisnetwerken en de organisatie daarvan te ondersteunen is zeer welkom en sluit  naadloos aan bij de “Campagne voor de Eeuwigheid” , die de Provincie Noord-Holland wil voeren. Verduurzaming staat daarbij centraal, maar ook hier is kennis hebben van de materie  zeer belangrijk.

duursaam-prijs-nieuwbouwlust-2016-05duursaam-prijs-nieuwbouwlust-2016-02duursaam-prijs-nieuwbouwlust-2016-04duursaam-prijs-nieuwbouwlust-2016-01