LEEF – TIJD!

LEEF – tijd is een initiatief van Ineke de Morée.

Het is een verhalenproject dat loopt vanaf 2005 en helemaal past in potentiële activiteiten van Nieuw Bouwlust.

In dit tijdsgewricht van verregaande individualiteit en  oneindige mogelijkheden, waarin alles in te weinig tijd moet kúnnen en worden waargemaakt is immers een sterke behoefte aan tijd en aandacht, aan gevoel van verbondenheid.

LEEF – tijd wil tegelijk een erkenning én relativering zijn van gangbare opvattingen over wat bij een bepaalde leeftijd hoort, wat je wel of niet kunt verwachten, wat je ( nog ) niet) meer) kan of mag.. hoe je leven er hoort uit te zien.

LEEF – tijd is de tijd die je beschikbaar hebt om je leven te leven.

LEEF – tijd een vertelkring, niet als gesloten cirkels maar als levendige plaatsen waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en vertellen over het leven dat ze meemaakten en hun verlangens hoe dat leven verder vorm te geven.  Over de inzichten en de kwaliteiten die ze daaraan hebben ontwikkeld die zij nu willen inzetten bij het creëren van nieuwe perspectieven. Geen discussies, geen zoeken naar oplossingen of antwoorden, gewoon vertellen, aandachtig luisteren, je laten raken, je verwonderen, respecteren van elkaars leven, hoe anders dan ook.

Uit de praktijk blijkt dat het steeds weer boeit, nieuwsgierig maakt en inspireert.

Ineke heeft besloten haar verworven kwaliteiten en inzichten, gesterkt door haar ervaringen in beroepspraktijk , te willen inzetten voor het mee- creëren van dit soort voedende vertelplekken – ook elders. Wat haar betreft kunnen het groepen zijn met een specifiek thema of voor een specifieke groep mensen….als er maar ruimte is voor diversiteit en verbinding  met het eigene van een ieder.

Workshops als kennismaking met het “op je verhaal komen” zijn mogelijk, naast begeleiding en coaching op langere termijn trajecten.

Ook kan ze worden uitgenodigd  voor het schrijven van levensverhalen of creatief (dagboek) schrijven.

Voor concrete activiteiten en data: lees meer