Een vitale kern

Een vitale kern is voor ons een woonplek waar meerdere mensen elkaar ondersteunen maar ook aanvullen in wat ieder te bieden heeft. De woningen en het erf biedt vele mogelijkheden om activiteiten te organiseren. Met elkaar of op initiatief van een bewoner. Belangrijk is dat we elkaar blijven uitdagen om nieuwe dingen te ondernemen. Om samen het erf vitaal te houden. Er is door de jaren heen al veel georganiseerd op het erf. Van een kindercircus in de manege tot een open stolpendag. Er zijn mogelijkheden ( en al plannen) voor het organiseren van tentoonstellingen, theatervoorstellingen. Maar ook voor werk aan huis. Nieuw Bouwlust, een erf met perspectief.

Op dit moment zijn er al een aantal vaste activiteiten:

LEEF-tijd

LEEF – tijd een vertelkring onder begeleiding van Ineke de Morée, niet als gesloten cirkels maar als levendige plaatsen waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en vertellen over het leven dat ze meemaakten en hun verlangens hoe dat leven verder vorm te geven.  Over de inzichten en de kwaliteiten die ze daaraan hebben ontwikkeld die zij nu willen inzetten bij het creëren van nieuwe perspectieven. Geen discussies, geen zoeken naar oplossingen of antwoorden, gewoon vertellen, aandachtig luisteren, je laten raken, je verwonderen, respecteren van elkaars leven, hoe anders dan ook. . LEEF – tijd wil tegelijk een erkenning én relativering zijn van gangbare opvattingen over wat bij een bepaalde leeftijd hoort, wat je wel of niet kunt verwachten, wat je ( nog ) niet) meer) kan of mag.. hoe je leven er hoort uit te zien.

Fruitgilde

Ook dit jaar is er een overdaad aan biologisch fruit in de boomgaard van Bouwlust. Goudrenetten, Jona gold, notarisappel, sterappel, een aantal perensoorten, pruimen zijn er klaar voor om geplukt te worden. Met Kees en José van Paridon hebben we het initiatief opgepakt om het fruit te gaan verwerken. Jam, chutneys, sap maken, appeltaarten enz. is het idee. De stoomketels en potten komen weer van zolder ! Het idee is om een groepje mensen bij elkaar te brengen die geïnteresseerd zijn in het plukken en verwerken van fruit. Het idee is om dit dan samen aan te pakken en er ook een oogstfeestje van te maken. 

Thuislab

Huiskamergesprekken anders ouder worden. Jong en oud, vanuit betrokkenheid of professionele belangstelling: mensen ontmoeten elkaar om hun ideeën te toetsen en te ontwikkelen. Om te ontdekken wat het vraagt van onszelf en de manier waarop we samen leven om anders ouder te worden. Er is een transitie gaande waarin meer mogelijkheden komen om zelfstandig te blijven wonen en actief mee te blijven doen in de samenleving. Hoe zien wij dat?