Duurzaam en levensloopbestendig

Duurzaam en levensloopbestendig bouwen is een uitdaging, die we graag aangaan.  De moestuin is al biologisch en op de stolpboerderij ligt van oudsher al riet; een zeer duurzaam en natuurlijk product. Het ontwerp is zo gemaakt dat de woning volledig passief gebouwd kan worden.  De term passiefhuis of nul-energie woning staat voor een bouwstandaard met een comfortabel binnenklimaat, met een beperkt verwarmingssysteem. Hiervoor is een zeer goede isolatie, luchtkierdichting van de constructie noodzakelijk. Ecologische materialen worden verwerkt. Wonen dus in een huis waar nog maar zelden de kachel aan hoeft. Deze bouwwijze beïnvloedt sterk de maandelijkse energierekening, terwijl naar verwachting de energiekosten via het net in de toekomst nog aanzienlijk zullen toenemen. We hebben ons vergaand georiënteerd om een goede balans te vinden tussen duurzaamheid en de daarvoor noodzakelijke investering.

Uiteraard bouwen we “levensloopbestendig” . Net als die oude goudreinet op het erf; oud, nog steeds in volle bloei en mooie appels. We willen immers op een nieuwe wijze de zorg voor elkaar, ook bij het ouder worden, vormgeven

Waddenfonds subsidieert vernieuwend lokaal initiatief.

Nieuw Bouwlust, een erf met perspectief, biedt een voor het Waddenfonds unieke combinatie/innovatie van driecentrale  thema’s: het nieuwe wonen op oude erven, het nieuwe ( duurzame ) bouwen en het nieuwe ouder worden ( zorgen voor,door en met elkaar ) . Het initiëren van kleinschalige innovaties binnen de waddengemeenten is een van de peilers van het subsidiebeleid.

Met de toegekende subsidie van het Waddenfonds wordt het mogelijk om het beoogde ambitieniveau duurzaam en gezond bouwen te halen.

Bij de bouw zal veel nadruk komen te liggen op Co2 reductie ( klimaatverandering ),  een hoogwaardige damopen schil( gevels en daken ) en eigen energieproductie. Naast een zeer laag energieverbruik wordt een hiermee een optimaal gezond binnenklimaat gerealiseerd.  Als gevolg van het op grote schaal gebruiken van dampdichte isolatiematerialen zijn er in het binnenklimaat van woningen veel problemen ontstaan, zoals giftige gassen die vrijkomen bij het aanbrengen van pur isolatie. Het kankerverwekkend radongas dat vrijkomt uit allerlei bouwmaterialen blijft in de zwaar geïsoleerde woningen, vaak met onvoldoende ventilatie, hangen. De ventilatie  zal in dit project op een sterk natuurlijke wijze gerealiseerd worden. Het damopen , met natuurlijke en ademende materialen, bouwen voorkomt tevens opslag van overbodig vocht, schimmel en rot in de wanden.  In de bouw wordt men zich zo langzamerhand bewust van deze problemen, die als gevolg van het ondoordacht isoleren zijn ontstaan. Met de speciaal voor dit project te ontwikkelen damopen buitenschil wordt een voorbeeld gesteld .

Het project wordt zowel voor aannemers en installateurs als particulieren een demonstratie en leerproject om te laten zien hoe het anders kan. Met het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland is een samenwerking aangegaan om kennis- en ervaring over te dragen aan aannemers,  installateurs en bouwvakkers ( zie www.innovatiesnelweg.nl )

Door te demonstreren te demonstreren dat het mogelijk is om de energieprestatie van stolboerderijen te verbeteren, wordt bewoning van deze cultuurhistorische parels rendabeler en  zal men minder geneigd zijn tot sloop over te gaan..