Demontage Kapschuur

In de dagen dat al die grote machines en uitgebreide rijplaten er al waren heeft Peter het weten te organiseren dat meteen daarna de demontage van de kapschuur zou plaats vinden. Heel efficiënt…We wilden immers niet zomaar slopen, maar het allemaal netjes en vakkundig laten demonteren in verband met zoveel mogelijk hergebruik van materialen. Hoe meer dak en muren werden weggehaald hoe duidelijker de schoonheid van de oorspronkelijke bouw tevoorschijn kwam!